Xicotet reportatge dut a terme dins d'un circuit controlat, i sobre tot, realitzat per especialistes ;)
Juanet, tot un crack sobre les dos rodes. A motor o sense.
Back to Top