Mer i Rodri

Rodri i Mer eren i són amics nostres. Va ser un plaer realitzar aquest treball per a ells. Adjuntem també una fotografia del seu estudi amb un original treball de post-impressió en forma de tríptic.

Back to Top